Faux pas

Faux pas je pojem často užívaný ve smyslu „trapas“. Původem francouzský výraz je obecně známý široké veřejnosti a to po celém světě. Faux pas je výraz prapůvodně užíván k označení situace, kdy dochází k porušení pravidel společenského chování, byť se může jednat o pravidla nepsaná, nikdy nevyřčená. velmi často k „faux pas“ dochází ve světě módy, kdy dotyčný nezvolí vhodný oděv, čímž působí pravé oné faux pas.

Módní faux pas v článcích: