Avatar

Noemi

Nejšťastnější jsem, když tvořím, sportuju nebo cestuju. Zajímám se o zdravý a udržitelný životní styl. Móda je pro mě umění - ať už je náš styl konvenční nebo alternativní, vždy nám dává prostor vyjádřit se beze slov. Odlišuje nás a zároveň spojuje, a právě to na módě miluju.

Stylish focused friends in fashionable coats walking across asphalt road with crosswalk in daytime
Woman in White Tank Top With Fresh Skin
person holding white and black labeled bottles
person eating food
woman using makeup
woman in black scoop neck shirt
person wearing round silver-colored analog watch at 1:19
a bottle of perfume sitting on top of a table
woman walking on bridge
A Braided Hair with Ribbon on White Textile Beside a Brush and Bottles
woman wearing white top
a bowl filled with orange flowers on top of a wooden table
Person Holding White Ceramic Coffee Cup Leaning on Brown Wooden Table
selective focus photo of woman standing near chapel
woman in white tank top and black leggings doing yoga during daytime
Woman Lying on Purple Surface