Avatar

Noemi

Nejšťastnější jsem, když tvořím, sportuju nebo cestuju. Zajímám se o zdravý a udržitelný životní styl. Móda je pro mě umění - ať už je náš styl konvenční nebo alternativní, vždy nám dává prostor vyjádřit se beze slov. Odlišuje nás a zároveň spojuje, a právě to na módě miluju.

Smiling woman covering eye with pink flower while standing against pink background
women's white crew-neck top
person in black pants holding white leather handbag
photo of woman's face reflection
black bottle
person holding woman nose
A Person's Eyes Up Close
a woman holding a flower in her hair
makeup brush lot
woman holding donut
green leafed plant
poached egg with vegetables and tomatoes on blue plate
woman forming heart with her both hands
woman laying on bed
woman in brown coat standing near gray car during daytime
baubles in woman's hands
gift boxes
person holding gift box